Có 1 kết quả:

xiā hǔ yú kē

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gobiidae (suborder of perch)