Có 1 kết quả:

hú dié quǎn

1/1

hú dié quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

papillon (lapdog with butterfly-like ears)