Có 1 kết quả:

hú dié qín

1/1

hú dié qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

same as yangqin 揚琴|扬琴, dulcimer