Có 1 kết quả:

dié lán ㄉㄧㄝˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Phalaenopsis (flower genus)