Có 1 kết quả:

Dié shān qū

1/1

Dié shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dieshan district of Wuzhou city 梧州市[Wu2 zhou1 shi4], Guangxi