Có 1 kết quả:

dié lán

1/1

dié lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Phalaenopsis (flower genus)