Có 1 kết quả:

wō chuāng

1/1

wō chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fenestra cochleae (in middle ear)