Có 1 kết quả:

Róng shuǐ Miáo zú Zì zhì xiàn ㄖㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rongshui Miao Autonomous County in Liuzhou 柳州[Liu3 zhou1], Guangxi