Có 1 kết quả:

luó sī

1/1

luó sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

screw