Có 1 kết quả:

luó sī mǔ

1/1

luó sī mǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nut (female component of nut and bolt)