Có 1 kết quả:

luó sī fěn

1/1

luó sī fěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gemelli (corkscrew shaped pasta)