Có 1 kết quả:

luó sī zuàn

1/1

luó sī zuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) auger
(2) gimlet
(3) screwdriver (cocktail)