Có 1 kết quả:

luó hào

1/1

luó hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conch
(2) shell as horn for signaling