Có 1 kết quả:

luó shuān

1/1

luó shuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bolt