Có 1 kết quả:

luó xuán qiān jīn dǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

screw jack