Có 1 kết quả:

luó xuán qū miàn ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spiral surface