Có 1 kết quả:

luó xuán jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

propeller