Có 1 kết quả:

luó xuán fěn

1/1

luó xuán fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fusilli (corkscrew shaped pasta)