Có 1 kết quả:

luó xuán fěn ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄈㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fusilli (corkscrew shaped pasta)