Có 1 kết quả:

luó shuān

1/1

luó shuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bolt (male component of nut and bolt)
(2) screw