Có 1 kết quả:

luó jiǎng gū

1/1

luó jiǎng gū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

propeller hub