Có 1 kết quả:

luó gǎn

1/1

luó gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

screw