Có 1 kết quả:

luó jiǎng

1/1

luó jiǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

propeller