Có 1 kết quả:

luó mǔ

1/1

luó mǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nut (female component of nut and bolt)