Có 1 kết quả:

luó sī mào

1/1

luó sī mào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nut (female component of nut and bolt)