Có 1 kết quả:

luó sī qǐ zi ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

screwdriver