Có 1 kết quả:

luó sī dīng

1/1

luó sī dīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

screw