Có 1 kết quả:

luó sī

1/1

luó sī

phồn thể

Từ điển phổ thông

con ốc sên

Từ điển Trung-Anh

river snail