Có 1 kết quả:

luó dīng

1/1

luó dīng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái đinh ốc

Từ điển Trung-Anh

screw