Có 1 kết quả:

chóng zhù

1/1

chóng zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

damaged by moths or worms