Có 1 kết quả:

chóng niǎo jiào shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

chirp