Có 1 kết quả:

xiè fěn

1/1

xiè fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crab meat