Có 1 kết quả:

yǐ liè

1/1

yǐ liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian wryneck (Jynx torquilla)