Có 1 kết quả:

zhuó
Âm Pinyin: zhuó
Tổng nét: 20
Bộ: chóng 虫 (+14 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丶フ丶一フ丶一ノ丨丶一一一丨一
Thương Hiệt: LISMG (中戈尸一土)
Unicode: U+8817
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (ape)
(2) (shell)