Có 1 kết quả:

là tái

1/1

là tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) candlestick
(2) candle holder