Có 1 kết quả:

Lǐ xiàn

1/1

Lǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Li county in Baoding 保定[Bao3 ding4], Hebei