Có 1 kết quả:

chǔn cái

1/1

chǔn cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

idiot