Có 1 kết quả:

chǔn hàn

1/1

chǔn hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fool
(2) ignoramus
(3) dullard