Có 1 kết quả:

chǔn bèn

1/1

chǔn bèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stupid