Có 1 kết quả:

chǔn dàn

1/1

chǔn dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fool
(2) dolt