Có 1 kết quả:

chǔn huò

1/1

chǔn huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) blockhead
(2) idiot
(3) dunce
(4) moron
(5) fool