Có 1 kết quả:

chǔn lǘ

1/1

chǔn lǘ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silly ass