Có 1 kết quả:

juān tǐ

1/1

juān tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to clean oneself