Có 1 kết quả:

juān jí

1/1

juān jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 涓吉[juan1 ji2]