Có 1 kết quả:

juān dí ㄐㄩㄢ ㄉㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to wash
(2) to cleanse