Có 1 kết quả:

juān fù

1/1

juān fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to remit levies