Có 1 kết quả:

cán cài

1/1

cán cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Malabar spinach
(2) Basella alba