Có 1 kết quả:

cán bó

1/1

cán bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 蠶箔|蚕箔[can2 bo2]