Có 1 kết quả:

dù yú zi ㄉㄨˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) silverfish
(2) CL:隻|只[zhi1]