Có 1 kết quả:

mán bù jiǎng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

completely unreasonable