Có 1 kết quả:

xuè zhài

1/1

xuè zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

debt of blood (after killing sb)